Inzicht door overzicht!

Airprint, luchtopnames voor overheden

Helirama´s & Plugin in uw eigen GIS-viewer

Nieuw! Warmtescan voor uw gemeente

Airprint

Airprint is de dienst van Secure In Air bv die zich specifiek richt op specialistische 360° luchtopnames (obliek foto’s) uitsluitend bedoeld voor overheden. Doel hiervan is een duidelijke identificatie van objecten zichtbaar maken, dit kan gebiedsdekkend zijn maar ook specifiek op delen van wijken. Deze luchtopnames worden verwerkt in een gebruiksvriendelijke GIS-plugin (webviewer). Deze kan gekoppeld worden aan uw bestaande GIS-pakket.

Paswoord

Sommige pagina’s zijn afgeschermd. Indien u gemeentelid-ambtenaar bent verstrekken wij u graag een paswoord. Deze kunt u aanvragen per e-mail.

*Informatie over luchtopnames voor particulieren en bedrijven vindt u op Secure in Air bv